top of page

Difusió Cultural

La difusió cultural s'articula a través de presentacions i conferències que organitza la Fundació en tot el país.

Concerts: Els més importants artistes marroquins ens han visitat i han deixat la seva empremta en inoblidables concerts.  

Conferències: La Fundació disposa d'un espai obert a tots aquells que els interessi dur a terme conferències de temes actuals que estiguin relacionats amb la diversitat i la interculturalitat en la nostra societat. 

Presentacions: La nostra entitat posa a disposició a aquelles persones amb inquietuds artístiques sobre el món àrab,  un espai en el qual presentar la seva obra.

bottom of page