top of page

La Fundació

Presents en diferents parts del territori espanyol la Fundació Ibn battuta  dona suport social, cultural, educatiu i laboral a les persones procedents de la diversitat, amb la finalitat de que siguin plenament ciutadans europeus. El seu treball es basa també a promocionar en la societat europea a aquestes persones, evitant la discriminació i el racisme de manera que se sentin ciutadans de ple dret.

La Fundació Ibn Battuta és una entitat sense ànim de lucre, destinada a la divulgació cultural i social entre els països àrabs i Europa, així com a la promoció de les persones provinents de la diversitat.

Inscrita amb el número 11207 Ordre SSI / 1973/2013 del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, l'11 d'octubre, per la qual es classifica la Fundació Ibn Battuta i la inscriu en el Registre Nacional de Fundacions.

bottom of page