top of page

Text Legal

En compliment de l’establer en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que aquesta pàgina Web és propietat de la “FUNDACIÓ IBN BATTUTA”, Inscrita en el Registre de Fundacions del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb el número 08-0437 i NIF: G66052960.

El Nostre domicili social està situat a Barcelona (Espanya), Sant Pau, 82, baixos.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacti'ns en correu electrònic info@fundacioibnbattuta.org o en el telèfon +34 933.293.054.

L'accés a la nostra pàgina Web per part de l'usuari és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació integra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D'ÚS vigents en el moment de l'accés, que preguem llegeixi detingudament. Si l'usuari no estigués d'acord amb les presents condicions d'ús, haurà d'abstenir-se d'utilitzar aquest portal i operar per mitjà del mateix.

A través de la nostra pàgina Web oferim informació sobre la “FUNDACIÓ IBN BATTUTA”, així com dels nostres productes, serveis, informació sobre les nostres delegacions i com sol·licitar més informació sobretot això.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web site i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

DRETS D’AUTOR

Tots els continguts, textos i imatges presents en la nostra pàgina Web són propietat de la “FUNDACIÓ IBN BATTUTA” i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L'usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, i necessita autorització expressa de la “FUNDACIÓ IBN BATTUTA” per a modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los i especialment comercialitzar-los, o fer ús de qualsevol dret pertanyent al seu titular.

En el cas que qualsevol persona consideri que en la present pàgina web s'estan vulnerant qualsevol norma referent als drets de propietat intel·lectual i industrial o altres drets, vam pregar que ens ho notifiqui amb l'objectiu de restablir l'ordre pertorbat, si és que s'ha produït.

CONDICIONS D’ACCÉS

L'accés a la nostra pàgina Web és gratuït i no requereix prèvia subscripció o registre. L'usuari ha d'accedir a la nostra pàgina Web conforme a la bona fe, les normes d'ordre públic, a les presents Condicions Generals d'Ús i, si escau, les condicions específiques d'ús que poguessin ser d'aplicació. L'accés al nostre lloc Web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l'usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L'usuari té expressament prohibit la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en la present pàgina web, per procediments distints als estipulats en les presents condicions d'ús, i si escau en les condicions particulars que regulin l'adquisició de determinats serveis.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres websites als quals es pugui accedir a través dels enllaços (links, banners, botons, cercadors....) que la nostra pàgina web posa a la seva disposició, li vam comunicar que “FUNDACIÓ IBN BATTUTA”, queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d'aquestes pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l'usuari, al que recomanem llegir els avisos legals que regulin tots els llocs web.

Queda expressament prohibida la introducció de hiperenllaç en pàgines web alienes a la nostra empresa, que permetin l'accés a la nostra pàgina web, sense el previ consentiment de la “FUNDACIÓ IBN BATTUTA” En tot cas, l'existència de hiperenllaç en llocs web aliens a nosaltres, no implicarà en cap cas l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi el hiperenllaç, ni l'acceptació per part de la “FUNDACIÓ IBN BATTUTA”, dels seus continguts o serveis. 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

LA “FUNDACIÓ IBN BATTUTA”, domiciliada a Barcelona, els comunica que, amb la finalitat d'informar dels productes i serveis que ofereix així com per a l'enviament d'informació promocional, en aquesta Web se sol·liciten dades de caràcter personal que seran objecte de tractament informatitzat i incorporats als nostres fitxers (bases de dades).

Així mateix, li informem que tots les dades són tractats conforme la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals 15/1999, i que els nostres fitxers estan legalment inscrits en el Registre General de Dades Personals. Les presents polítiques de privadesa es regeixen per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web. 

Consentiment i autorització al tractament automatitzat de les seves dades personals

“FUNDACIÓ IBN BATTUTA” com responsable dels seus corresponents fitxers, considera que quan vostè accepta enviar les seves dades personals a través del formulari que conté aquesta pàgina Web o bé, mitjançant correu electrònic, ens està donant expressament la seva autorització i consentiment per al tractament i incorporació d'aquestes dades als nostres fitxers automatitzats que corresponguin, si bé amb caràcter revocable i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació. Les seves dades seran tractats amb la màxima confidencialitat i complint tots els requisits que obliga la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals 15/1999. 

Quines dades sol·licitem i amb quina finalitat

Les dades que li sol·licitem són els adequats, pertinents i estrictament necessaris per a la finalitat per la qual es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar-nos-els, no obstant això, són absolutament necessaris per a poder portar a terme els serveis que li oferim, pel que les dades del formulari són d'obligada resposta. 

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació de les seves dades personals

En qualsevol moment té dret a accedir gratuïtament als nostres fitxers automatitzats per a consultar les seves dades, rectificar-los si són erronis o han variat i cancel·lar-los si no desitja seguir incorporat a ells. Pot comunicar-nos el dret que desitgi exercir per escrit o personalment en les nostres oficines centrals situades en Sant Pau, 82, baixos de Barcelona (Espanya) o a través del Correu Electrònic: info@fundacioibnbattuta.org

Cessió o Comunicació de les seves dades

FUNDACIÓ IBN BATTUTA, l’informa que les seves dades són tractats confidencialment i són utilitzats exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni vam comunicar a cap tercer les teves dades, tret que l'usuari ens ho autoritzi.

Actualització i Cancel·lació de les seves dades

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzats, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat dels mateixos. Tant mateix, ens certifica que tots les dades que ens facilita són certes i pertinents per a la finalitat per la qual els hi sol·licitem.

Cookies

Aquesta pàgina Web no utilitza Cookies, ni qualsevol altre mitjà de captació d'hàbits de navegació dels usuaris.

Garantía de Confidencialitat i Seguretat dels fitxers automatitzats

“FUNDACIÓ IBN BATTUTA” en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les seves dades personals, els informa que ha adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per a salvaguardar la seguretat dels mateixos tal com exigeix el Reial decret 994/1999 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. Això no obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en internet no són inexpugnables.

“FUNDACIÓ IBN BATTUTA” pot modificar les presents polítiques de privadesa per a adaptar-les a les mesures legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, pel que exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d'aquesta Web.

“FUNDACIÓ IBN BATTUTA” no es responsabilitza del tractament de les seves dades personals de les pàgines web a les quals pugui accedir a través dels distints links que conté la nostra pàgina.

RESPONSABILITATS

AL posar a la disposició de l'usuari aquesta pàgina Web volem oferir-li tot un seguit de serveis i continguts de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació dels mateixos així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d'alguna manera puguin danyar el sistema informàtic, documents i fitxers de l'usuari.

“FUNDACIÓ IBN BATTUTA” no garanteixen l'exactitud, veracitat i vigència dels continguts d'aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçables a altres web sites, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l'ús de la mateixa.

“FUNDACIÓ IBN BATTUTA” no garanteixen el correcte funcionament respecte a la disponibilitat i continuïtat de la nostra pàgina web. En la mesura del possible, intentarem posar en coneixement dels usuaris qualsevol interrupció en el servei i resoldre'l al més aviat possible. No obstant això, “FUNDACIÓ IBN BATTUTA” queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada de l'incorrecte funcionament o interrupcions de la nostra pàgina web.

L'usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la nostra pàgina web, sent l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitada, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a la “FUNDACIÓ IBN BATTUTA” per qualssevol reclamacions derivades, directa o indirectament de tals fets.

Tot el referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

ATENCIÓ: Les presents Condicions Generals d'Ús han estat establertes amb data 30/11/2018. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: per favor, comprovi la data d'emissió en cada ocasió que es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s'ha produït modificació alguna que li afecti.

Per a qualsevol qüestió, problema, dubte o consulta respecte a la nostra pàgina web, pot posar-se en contacte amb nosaltres en el telèfon +34 933.293.054, per escrit o personalment en l'adreça indicada i a través de correu electrònic info@fundacioibnbattuta.org

bottom of page