top of page

Atenció i Acollida

Mitjançant aquest servei pretenem que l'usuari que acudeix a la Fundació pugui ser informat dels serveis que necessita en funció de la seva demanda. Exposem els  recursos que té a la seva disposició per part de la fundació, d'altres ONG, i de la xarxa de serveis públics.

L'atenció és diversa: atenem tant a usuaris els quals la seva  demanda pot ser resolta directament al departament d'atenció i acollida mitjançant l'ajuda en diferents tràmits administratius així com a persones que són derivades a un altre àrea interna, bé perquè així ho sol·liciten, o bé perquè es realitza una derivació des del propi departament per a una millor resolució de la seva demanda.

bottom of page