top of page

Bases del Concurs de Literatura "Veus Interculturals"

1. Objectiu del Concurs:

- El concurs "Veus Interculturals" té com a objectiu promoure la convivència intercultural a través de la literatura, incentivant l'escriptura creativa sobre temes relacionats amb la diversitat etnicoracial i cultural.

 

2. Participants:

- El concurs està obert a totes les persones més grans de 18 anys, residents a Espanya.

- Cada participant podrà presentar un únic relat original i inèdit.

 

3. Temàtica:

- La temàtica central dels relats haurà de ser la convivència intercultural, destacant-ne la importància del respecte, la tolerància i la comprensió entre persones de diferents cultures i orígens ètnics.

 

4. Extensió i Format:

- Lextensió màxima del relat serà de 500 paraules.

- Els relats han d'estar escrits en castellà i presentar-se en format PDF.

 

5. Presentació:

- Els participants hauran d'enviar els seus relats per correu electrònic a [ sensibilizacion@fundacionibnbattuta.org ], indicant a l'assumpte "Concurs de Literatura Veus Interculturals". El document ha de ser en PDF i no ha d'aparèixer cap dada de l'autor, només el títol i el relat.

- Al cos del correu electrònic, s'hauran d'incloure les dades personals del participant (nom complet, adreça postal, número de telèfon de contacte) i una breu biografia.

 

6. Termini d'Enviament:

- El termini d'enviament dels relats començarà el dilluns 13 de maig del 2024 i finalitzarà el divendres 31 de maig del 2024.

- No s'acceptaran relats enviats fora d'aquest termini.

 

7. Premi:

- El relat guanyador serà seleccionat per un jurat compost per membres de la fundació.

- L'autor del relat guanyador rebrà un premi consistent en un xec regal de Fnac valorat en 150€. El segon rebrà un xec per valor de 100€ i el tercer un xec per valor de 50€.

 

8. Publicació i Difusió:

- El relat guanyador serà publicat a la pàgina web de la Fundació Ibn Battuta ia les seves xarxes socials.

- La participació en el concurs implica l'autorització per a la publicació i la difusió del relat per part de la Fundació.

 

9. Jurat:

- El jurat estarà compost per 5 membres designats per la Fundació Ibn Battuta, les decisions dels quals seran inapel·lables.

 

10. Acceptació de les Bases:

- La participació al concurs implica l'acceptació de totes les bases establertes.

 

Animeu-vos a participar i compartir les vostres veus interculturals a través de la literatura!


Recent Posts

See All

コメント


bottom of page