top of page

EL SISTEMA EDUCATIU I ELLS FILLS CATALANS D'ORIGEN IMMIGRANT

Updated: Dec 19, 2023

Des de la publicació de l'informe PISA el 5 de desembre d'aquest any, s'ha parlat molt sobre la davallada del sistema educatiu català i de les causes de la important baixada de nivell en Matemàtiques, Ciències i comprensió lectora.

En un primer moment i en estat de xoc, el departament d'educació va atribuir els mals resultats a la sobre representació en la mostra realitzada dels fills Catalans d'origen immigrant, posteriorment va rectificar sàviament, ja que era impossible que el departament digués això, després de tants anys defensant l'escola diversa i inclusiva. Estem molt d'acord amb la consellera Anna Simó que el sistema educatiu català té uns bons fonaments, però que té punts que trontollen.


Respecte a aquest punt només voldríem dir que tant de bo una sobre representació de fills Catalans d'origen immigrant en la mostra, ens hagués donat resultats positius, ja que voldria dir que les coses van bé i que el sistema educatiu català gaudeix de bona salut. És a dir que aquesta sobre representació si ha existit realment, és una mostra clara, cap a on va el nostre sistema educatiu si no posem remei. Amagar la realitat no ens portarà enlloc, autoenganyarnos l'únic que farà és mantenir el problema i no solucionar-ho. Hem de fer país, i l'única manera de fer-ho és aconseguir una equitat en l'educació de tots i totes independentment de l'origen dels alumnes. La culpa dels resultats negatius a Catalunya de l'informe PISA, no és a causa de la important presència només dels joves d'origen immigrants en les aules, sinó a un conjunt de factors que afecten l'Escola catalana i que té a veure amb els temps canviants, als quals l'educació s'ha d'adaptar amb rapidesa (noves tecnologies, professorat adaptat als nous tempos i animat a ajudar ai tirar endavant a tots els alumnes de la seva classe i no llançar la tovallola, perquè creu que no hi ha res a fer amb els alumnes procedents de la diversitat, barreja dels nens a tot arreu, baixada de les ràtios de la diversitat en les aules, etc.). És evident que hi ha un element essencial en el qual tothom s'hauria de posar d'acord, és l'augment de recursos de manera molt clara i contundent per atendre la gran diversitat de les nostres aules.


Aquest és un tema de país, s'hi valen tots els debats polítics i les crítiques que calguin, però creiem, que l'alternança política ha existit i existirà i, per tant, el fracàs de l'informe PISA no és una cosa només d'avui si no de fa anys i per molts anys, i el que vingui també l'afectarà. En conseqüència, demanem als partits polítics i a la societat civil fer pinya quan es tracta de l'educació dels nostres nois i noies catalanes.


Quan parlem dels fills Catalans d'origen immigrant, és evident que no són estrangers, de cap manera, com se'ls hi ha denominat sobradament, són joves que majoritàriament han nascut a Catalunya o han arribat des de molt petits. No parlem d'alguns que acaben d'arribar i que els hi manca clarament la llengua catalana i espanyola, ja que si alguns d'aquests han entrat en la mostra de PISA, és evident que els resultats no seran bons sobretot en lectura. Ens referim, i aquí resideix la gravetat, que els alumnes catalans d'origen immigrant tan nascuts a Catalunya o a l'estranger, treuen notes molt baixes en l'avaluació PISA.


En altres països europeus, el fracàs escolar dels fills de la immigració i la manca de sentiment de pertinença al país on viuen, és degut precisament a la poca preparació i formació que junt amb la manca d'oportunitats ha fet que avui aquests joves es rebel·lin contra el país en el qual s'han criat. Nosaltres hem d'aprendre de tot això, no cometre els mateixos errors. Si ara PISA ens diu que no anem bé, aleshores ens hem d'espavilar, ja que són els nostres alumnes, nois i noies Catalans i no són de cap altre país estranger, encara que ho siguin d'origen dels seus pares.


El cert és que el que diu L'informe PISA no és nou per la nostra entitat, és absolutament el mateix que vàrem dir en l'estudi que vam fer en el 2020, sobre la Situació escolar i laboral dels joves d'origen marroquí a Catalunya. En el nostre informe el fracàs escolar entre alumnes d'origen marroquí i la resta d'alumnes es duplicava, una dada molt preocupant que ens va fer pensar que l'educació ha de continuar sent la nostra prioritat, ja que les coses no van bé. Sabem el que hem de fer i com ho hem de fer, com arribar a les famílies d'origen marroquí, com ajudar-les no només econòmicament sinó també en l'orientació educativa que han de continuar amb els seus fills, ajudar-los quan els pares es veuen impotents davant les dificultats que els seus fills tenen en algunes assignatures, en definitiva acompanyar-los en tot el procés educatiu dels seus fils perquè aquest sigui un èxit.


Vam arribar amb un acord en dos municipis: Aitona i Serós, que ens van demanar un projecte de reforç escolar. El programa és fer reforç escolar en aquelles assignatures en les quals l'alumnat català d'origen marroquí tingui dificultats, impartit per a joves universitaris d'origen marroquí a Catalunya i que són molt ben rebuts com a referents per l'alumnat de primària i ESO. A canvi la nostra entitat els concedeix unes beques a aquests joves per la seva feina i d'aquesta manera treballem les dues parts, tant l'alumnat, com els joves perquè acabin els seus estudis universitaris. Els directors d'Escola i professors ens deien que l'alumnat d'origen marroquí hi havia millorat molt i que la reducció de l'abandonament escolar era molt evident. Però creiem que les institucions educatives catalanes i espanyoles han de considerar aquest tema com a prioritari, posar més recursos i més finançament. Creiem que ha de ser un macroprojecte educatiu que arribi a tot Catalunya, dotat de recursos per: reforç escolar, major coneixement de la llengua catalana, treball amb les famílies i la seva incorporació plena en l'educació dels seus fills, beques, recursos de materials a casa seva perquè puguin estudiar, formació i posar totes les eines als professors per atendre adequadament a la diversitat en les aules, etc.


La nostra entitat està preparada per ajudar en tot això, tenim l'estructura i el coneixement per fer-ho, ho diem per responsabilitat i així ho hem demostrat amb tot aquest treball, a petita escala en alguns municipis de Catalunya i ho hem fet amb molt poc finançament en aquest tema concret per part de les institucions.


És evident que aquest és un treball, com a primer responsable, el departament d'Educació, però li hem de fer costat en aquest tema, governi qui governi, tothom, les escoles, pares, entitats, partits polítics i tota la societat catalana en conjunt. Ens hi juguem molt, la cohesióSocial a Catalunya, la convivència, el futur dels nostres joves i la seva preparació davant un món canviant a marxes forçades en tots els sentits, que puguem viure en una societat lliure en la qual el racisme i la discriminació no tingui cabuda. En definitiva, ens hi juguem que Catalunya sigui un lloc referent en l'èxit escolar, al costat dels països més preparats del món, o ser un niu de conflictes continu, on els joves no troben el seu encaix i es rebel·len contra casa seva, que és Catalunya.Mohammed Chaib i Akhdim

President de la Fundació Ibn Battuta.

Recent Posts

See All

Bases del Concurs de Literatura "Veus Interculturals"

1. Objectiu del Concurs: - El concurs "Veus Interculturals" té com a objectiu promoure la convivència intercultural a través de la literatura, incentivant l'escriptura creativa sobre temes relacionats

CELEBRACIÓ I HOMENATGE DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Enguany volem homenatjar les Mares Migrants, que ho han donat tot perquè les seves famílies puguin viure a Catalunya amb dignitat. Han fet un gran esforç per a obrir-se un camí i forjar un futur per a

コメント


bottom of page